[Hướng Dẫn Tải Game Trên CH PLAY]

Thứ 2 ngày 27/04/2020

Chào các Đại Hiệp, để trải game trên android Đại Hiệp vào CHPlay tìm tứ khóa "Đai Hiep Truyen VGP"

 

 

Đại hiệp kéo xuống khi nào thấy icon game tên : Đại Hiệp Truyện - Dai Hiep Truyen click vào

 

Và tiến hành cài đặt

 

 

Tin tức liên quan