[Hệ Thống Binh Khí Các]

Thứ 5 ngày 10/04/2020

Binh khí các là 1 trong các tính năng đặc sắc của Đại Hiệp Truyện. Khám phá tính năng này các huynh phải vượt qua các cửa tháp đầy khó khăn khổ ải, tuy nhiên khi vượt qua được rồi những bí kíp võ truyền, vàng bạc, châu báu sẽ là phần thưởng xứng đáng cho các huynh đó nha.

Thưởng khi thông quan : Bạc, Sinh thiết

Bạc: Các huynh dùng để cường hóa và hợp thành trang bị

Sinh thiết: Dùng để vào shop trang bị đổi các vật phẩm giá trị như tinh luyện thạc, mảnh trang bị giá trị hoặc có thể đổi nhận KNB

Số lượt khiêu chiến: 3 lần 1 ngày các huynh có thể mua thêm lượt

Số lượt làm mới miễn phí: 2 lần 1 ngày

Khi vượt qua các cửa tháp các huynh có thể dùng tính năng càn quét. Khi vượt qua 50 tầng các huynh dùng tính năng càn quét hệ thống sẽ tự đồng càn quét từ tầng 1 đến cửa 50

Tính năng ủy thác trong binh khí các giúp các huynh rảnh tay treo máy cả ngày tự động leo các cửa

Khiêu chiến: Khiêu chiến tinh anh trong binh khí các, thông quá các tầng các huynh sẽ được mở khóa để gặp các tinh anh, khiêu chiến thành công các huynh đạt được thưởng thông quan, bạc và sinh thiết

 

 

Tin tức liên quan