[Hệ Thống Cướp Tiêu Hộ Tống]

Thứ 5 ngày 10/04/2020

Giới thiệu các huynh tính năng Hộ Tống, đây là một trong các tính năng đặc sắc, khi người chơi hộ tống thành công sẽ nhận được Uy danh, Uy danh dùng để đổi các vật phẩm giá trị trong Thương thành
Hộ tống chia làm 3 bậc


Tiêu sơ cấp 
Số lượng phút : 10
Thuộc tính toàn đội gia tăng : 0%
Tiêu hao : 10000 bạc
Tiêu trung cấp
Số lượng phút : 30


Thuộc tính toàn đội gia tăng : 10%
Tiêu hao : 20 knb
Tiêu cao cấp
Số lượng phút : 30
Thuộc tính toàn đội gia tăng : 10%
Tiêu hao : 20 knb


Bạn có thể cướp tiêu của người chơi khác để nhận uy danh

Tin tức liên quan