[Hệ Thống Động Thiên Phúc Địa]

Thứ 5 ngày 10/04/2020

Động Thiên Phúc Địa là trong các tính năng đặc biệt của Đại Hiệp Truyện nơi nhận thưởng đạo cụ Linh Sủng

Động thiên phúc: gồm 4 tầng cơ bản, tầng càng cao thưởng càng hiếm

Mỗi tầng có 13 NPC phải kích sát hết NPC Đại Hiệp có thể qua tầng mới, mỗi lần qua tầng mới sẽ có thưởng từ tầng cuối

Khi kích sát thưởng có thể nhận sủng vật tinh hoa và các vật phẩm giá trị khác

Tin tức liên quan