[Hệ Thống Du Ngoạn]

Thứ 5 ngày 08/05/2020

Trên con đường du ngoạn ngắm cảnh hồng trần, Đại Hiệp có thể sở hữu những vật phẩm giá trị thông qua hệ thống du ngoạn bao gồm 5 cửa:

Hệ thống du ngoạn (Cấp 34)

-Nha Môn Quan

-Thiếu Lâm Tự

-Ấm Lộ Xuyên

-Võ Đang Sơn

-Bạch Nguyệt Đàm


Tiến vào mỗi cửa, sẽ có các vật phẩm khác nhau đang chờ đợi Đại Hiệp khám phá. Cửa càng cao vật phẩm càng giá trị Đại Hiệp phải trừ gian diệt ác thành công ở mỗi cửa thì mới có thể nhận vinh hoa phú quý. Khi Đại Hiệp phái tướng để treo sẽ có tỉ lệ nhận mảnh thưởng tướng đó. Tỉ dụ Đại Hiệp phái tướng Đông Tà Tây độc để treo cửa Thiếu Lâm Tự, Đại Hiệp sẽ nhận mảnh Đông Tà Tây Độc khi hoàn thành lượt treo, tối đa 1 cửa sẽ treo 1 tướng.
Thưởng có thể nhận khi treo : Mảnh tướng , rương trang bị, đột phá đan, tu luyện đan
Tính năng này chia gồm 3 mốc giờ

Thưởng có thể nhận khi treo bao gồm: mảnh tướng, rương trang bị, đột phá đan, tu luyện đan Tính năng này chia theo 3 mốc giờ

-Treo 4 giờ: tiêu hao 10 thể lực -Treo 8 giờ: tiêu hao 20 thể lực -Treo 12 giờ: tiêu hao 30 thể lực

Tin tức liên quan