[Tính Năng Mới 3vs3 Hoa Sơn Luận Kiếm]

Thứ 5 ngày 03/07/2020

Giới thiệu các huynh tính năng  3vs3 Hoa Sơn Luận Kiếm, tính năng này sẽ dự kiến được cập nhật vào tuần tới

đây là 1 trong các tính năng đặc sắc nhất giúp người chơi thu thập tài nguyên để nâng cấp võ hồn

 

Giao diện "Hoa Sơn Luận Kiếm"

Hoa Sơn Luận kiếm giúp người chơi tổ đội 3vs3, có thể mời tổ đội từ hảo hữu hoặc bang phái

hoặc có thể tự động mời, mời nhanh....

Bảng xếp hạng "Hoa Sơn Luận Kiếm" đượ chia thành 2 dạng, hạng server và hạng liện server

Phần thưởng rất đa dạng và phong phú, nhiều tài nguyên quý báu giá trị, để nâng cấp võ hồn và gia tăng lực chiến

 

Shop Hoa Sơn Luận Kiếm, khi hoàn thành mỗi trận đấu sẽ được nhận "Võ Hồn Tinh Phách", vật phẩm này dùng để

đổi trong Shop Hoa Sơn Luận KIếm

Tin tức liên quan