[Hệ Thống Huyết Chiến]

Thứ 4 ngày 27/05/2020

Huyết chiến là một trong các tính năng gia tăng hiệu quả thần binh, là nơi tìm nguyên liệu để cường hóa thần binh một cách hiệu quả nhất

Tính năng huyết chiến bao gồm 3 mục tiêu, kích sát mục tiêu để nhận thưởng liên thắng, thưởng tối đa liên thắng là 20

Thưởng có thể nhận khi kích sát: Tinh hoa thôi luyện thạch, Tinh hoa thần binh... Đại Hiệp có thể nhận thưởng liên thắng, hoặc sử dụng tính năng cuồng nộ để gia tăng sức mạnh

Tinh hoa thần binh: Dùng để đổi vật phẩm từ shop

 

Tin tức liên quan