[Tính Năng Linh Sủng]

Thứ 5 ngày 09/04/2020

Giới thiệu các huynh tính năng Linh Sủng đây là 1 trong các tính năng phụ trợ nhân vật giúp người chơi gia tăng lực chiến và thuộc tính cá nhân, mỗi một sủng vật tương đương với các chiêu thức khác nhau, khi nâng sao sủng vật sẽ mở các dòng thuộc tính ấn


Các dòng thuộc tính cơ bản
Nội phòng, Ngoại phòng, công kích, HP


Có thể nuôi dưỡng sủng vật : Tiêu hao lương thực mỗi cấp nuôi dưỡng sẽ tăng chỉ số cơ bản sủng vật


Tăng sao sủng vật : khai thông các dòng thuộc tính ẩn của sủng vật sao càng cao thuộc tính càng mạnh

Tin tức liên quan