[Tính Năng Luận Kiếm]

Thứ 5 ngày 09/04/2020

Giới thiệu các huynh tính năng Luận Kiếm đây là tính năng giúp người chơ tỷ thí võ đài hội chọn ra những người mạnh nhất đứng đầu bảng xếp hạng luận kiếm, bxh càng cao thưởng càng nhiều


Thưởng khi tham gia luận kiếm : Bạc, danh vọng


Thưởng khiêu chiến : Khi đạt mốc chỉ định bạn sẽ được nhận các mốc tu luyện đơn thưởng sẽ làm mới 0h hàng ngày


Số lượt khiêu chiến : 20 lần 1 ngày
22h00 sẽ tổng kết và phát thưởng bxh

Tin tức liên quan