[Ma Giáo Xâm Nhập]

Thứ 5 ngày 10/04/2020

Trong quá trình đánh phụ bản sẽ có tỉ lệ xuất hiện ma giáo xâm nhập, có thể tích lũy giới hạn 10 ma giáo xâm nhập, khi sát thương ma giáo sẽ lên bảng xếp hạng sát thương và thứ hạng sát thương, khi Đại Hiệp phát hiện ma giáo có thể dùng tính năng chia sẻ để nhờ trợ giúp từ các bằng hữu khác kích sát Khi kích sát ma giáo sẽ tiêu hao chiêu tụ lệnh

Trong khoảng thời gian : 12h00 - 14h00 và 18h00 - 22h00 toàn lực nhất kích sẽ giảm 50% chiêu tụ lệnh Công thương: 1 Chiêu tụ lệnh

Toàn lực nhất kích: 2 Chiêu tụ lệnh (x2.5 sát thương) Khi kích sát ma giáo Đại Hiệp sẽ nhận được thưởng chiến công, sẽ dùng để đổi các vật phẩm giá trị trong shop


Thưởng sát thương: khi đạt mốc sát thương chỉ định Đại Hiệp sẽ nhận được phần thưởng tương ứng Đại Hiệp có thể dùng tính năng dánh nhanh hoặc ủy thác để giảm bớt thời gian đánh
Bạn có thể dùng tính năng Đánh nhanh hoặc Ủy thác để giảm bớt thời gian đánh

Tin tức liên quan