[Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Kích Duyên]

Thứ 5 ngày 07/05/2020

Chào các đại hiệp, dưới đây là hướng dẫn nhiệm vụ kích duyên lên trận

Bước 1 : Đại hiệp vào Trận Hình

Bước 2 : Kéo qua trái gần cuối có icon "Duyên"

Bước 3 : Sau khi click vào ô "Duyên" đại hiệp chọn 1 võ tướng cam lên trận

Chọn lên trận

Sau khi cho lên trận đại hiệp đã hoàn thành nhiệm vụ

Tin tức liên quan