[Đặc Quyền VIP Đại Hiệp Truyện]

Thứ 4 ngày 22/04/2020

Xin chào các Đại hiệp,

Hệ thống VIP là một trong những tính năng độc đáo trong Đại Hiệp Truyện, giúp các Đại hiệp khẳng định vị thế của mình và nhanh chóng tăng chiến lực. Khi trở thành VIP, Đại hiệp sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi mà người khác không có. Dưới đây là bài giới thiệu tổng quan về hệ thống này để các vị hiểu rõ hơn về đặc quyền VIP hơn. 

 

Cấp Vip Số KNB Cần Nạp Lễ Bao Giá mua Sale
V0 Miễn Phí Đồng 50.000, Rương Hiệp Khách Tím*1, Đùi Gà*1, Thẻ Auto nhanh*1 88 KNB
V1 60 KNB Đồng 10 Vạn, Ần Sĩ Thiếp*2,Đùi Gà*2, Thẻ Auto nhanh*2 188 KNB
V2 300 KNB Đông 15 Vạn, Đùi Gà*2, Thẻ Làm mới*2, Ô Kim Trấn*1 288 KNB
V3 500 KNB Đồng 20 Vạn, Thẻ Auto nhanh*3, Exp Trang Sức Lam*5, Ô Kim La*1 388 KNB
V4 980 KNB Đồng 30 Vạn, Đùi Gà*3, Nhân Sâm Nghìn Năm*10, Ô Kim Hài*1 488 KNB
V5 2680 KNB Đồng 50 Vạn, Thẻ Auto Nhanh*5, Exp Trang Sức Lam*10, Ô Kim Tam*1 688 KNB
V6 5000 KNB Rương Trang Sức Tự Chọn*3, Đùi Gà*5, Tàn Bản*200, Kỳ Trân Lệnh*5 888 KNB
V7 7500 KNB Đồng 80 Vạn,Thẻ Auto nhanh*8, Tinh Luyện Trang Sức*200, Hắc Ma Quan*1 1088 KNB
V8 10000 KNB Đùi Gà*8,Tàn Bản*400, Kỳ Trân Lệnh*10, Huyền Thiết Chiến*1 1288 KNB
V9 150000 KNB Đồng 100 Vạn, Thẻ Auto nhanh*10, Tinh Luyện Trang Sức*400, Cổ Lan Tinh Ngoa*1 1688 KNB
V10 20000 KNB Đùi Gà*10, Tinh Luyện Thạch Siêu*50, Dị Bảo Lệnh*10, Đoạn Hồn Thương*1 2088 KNB
V11 30000 KNB Đồng 150 Vạn, Rương Hiệp Khách Cam Tự Chọn*1, Thẻ Auto nhanh*12, Tu Luyện Đơn*2000 2688 KNB
V12 50000 KNB Đùi Gà*12, Tinh Luyện Thạch Siêu*100, Dị Bảo Lệnh*20, Thiên Ma Quan*1 3288 KNB
V13 100000 KNB Đồng 200 Vạn, Thẻ Auto nhanh*15, Tu Luyện Đơn*300, Đoạn Hồn Giáp*1 3888 KNB
V14 200000 KNB Đồng 300 Vạn, Đùi Gà*15, Tàn Bản*5000, Sĩ Viêm Ngoa*1 4688 KNB
V15 300000 KNB Đồng 400 Vạn, Thẻ Auto nhanh*20, Exp Trang Sức Tím*30, Thất Tinh Kiếm*1 5688 KNB
V16 500000 KNB Rương Hiệp Khách Đỏ Tự Chọn*1, Hạng Liên Tinh Túy*80, Rương Tinh Túy Tự Chọn*15, Tiến Giới Thạch Đỏ*15 6688 KNB
V17 700000 KNB Rương Hiệp Khách Đỏ Tự Chọn*1,Giới Chỉ Tinh Túy*80, Rương Tinh Túy Tự Chọn*20, Tiến Giới Thạch Đỏ*100 7688 KNB
V18 1.000.000 KNB Rương Hiệp Khách Đỏ Tự Chọn*1, Tuyệt Chiêu Tinh Túy*1, Rương Tinh Túy Tự Chọn*25, Tiến Giới Thạch Đỏ*125 8888 KNB

 

Thông tin chi tiết cách nạp thẻ Đại Hiệp truy cập vào đây : ► Hướng Dẫn Nạp Thẻ

Tin tức liên quan