[Tính Năng Phiên Bản Mới Thiên Hạ Minh Hội]

Thứ 5 ngày 14/05/2020

Giới thiệu các đại hiệp tính năng đặc sắc "Thiên Hạ Minh Hội" cấp độ mở 52

Trong Thiên Hạ Minh Hội gồm 4 phe (Cổ Long, Trung Nguyên, Vô Song, Minh Giáo)

Người chơi chọn 1 trong 4 phe để khiêu chiến dành chức Tông Chủ, chú ý khi chọn phe khiêu chiến sẽ không thể chọn lại,

hãy cân nhắc trước khi chọn phe đánh, đặc biệt nếu lên trận cùng phe đấu sẽ được tăng 20% công ví dụ

bạn đang dùng trận Cổ Long, khi khiêu chiến trận Cổ Long sẽ được tăng 20% công

Thương Thành Minh Hội

Thương Thành Minh Hội có thể mua các vật phẩm giá trị, như mảnh tướng đỏ..

Tin tức liên quan