[Tính Năng Thiên Thư Tiểu Trúc]

Thứ 5 ngày 09/04/2020

Chiếm lĩnh thiên thư tiểu trúc nhận bí kíp
Thiên thư tiểu trúc có 2 phẩm Thường và Cao Cấp


Phẩm thường gồm : Phổ thông, sơ cấp, trung cấp, siêu cấp, hiếm có
Phẩm cao gồm :  Phổ thông, sơ cấp, trung cấp, siêu cấp, hiếm có, đỉnh cấp


Chiếm lĩnh treo nhận rương tàng bảo, và bí tịch thời gian chiếm càng lâu, phẩm chất tiểu trúc càng cao lợi ích càng nhiều, có thể chiếm lĩnh cùng bang hội

Tích lũy chiếm : tăng % thuộc tính sinh ra đạo cụ
Thưởng khi chiếm : Tàn quyển, rương tàng bảo, bí tịch 

Tin tức liên quan