[Hệ Thống Thời Trang]

Thứ 5 ngày 10/04/2020

Ngoài việc tỉ thí võ nghệ so tài cao thấp thì việc so nhan sắc kết hợp thời trang là một việc không thể bỏ lỡ dành cho các Đại Hiệp. Thời trang 1 trong các tính năng đặc sắc của Đại Hiệp Truyện tính năng này giúp các Đại Hiệp gia tăng chiến lực và thuộc tính nhân vật bao gồm: HP, công, ngoại thủ, nội thủ tổng gồm 6 bộ thời trang khác nhau

Thời trang mặc định

Thước kim tuyết đao

Trường thiên tuyết mãn

Đào chi yêu yêu

Lung linh lang tà

Khi Đại Hiệp sở hữu thời trang có thể cường hóa để tăng thuộc tính nhân vật, mỗi cấp cường hóa gia tăng HP, Công, Ngoại Thủ, Nội Thủ Cường hóa: tiêu hao đá cường hóa thạch thời trang


Cương hóa : tiêu hao đá cường hóa thạch thời trang

Tin tức liên quan