[Tính Năng Võ Hồn]

Thứ 5 ngày 09/04/2020

Giới thiệu các huynh tính năng Võ Hồn đây là 1 trong các tính năng phụ trợ nhân vật giúp người chơi gia tăng lực chiến và thuộc tính cá nhân, mỗi một Võ Hồn chỉ số khác nhau, các chỉ số cơ bản của Võ Hồn gồm


Nội phòng, Ngoại phòng, công kích, HP
Cường hóa Võ Hồn : Gia tăng thuộc tính chỉ số cơ bản Nội phòng, Ngoại phòng, công kích, HP đột phá càng cao chỉ số dòng thuộc tính càng mạnh


Đột phá Võ Hồn : Tăng phẩm chất võ hồn và gia tăng thuộc tính cơ bản Nội phòng, Ngoại phòng, công kích, HP đột phá càng cao chỉ số dòng thuộc tính càng mạnh

Tin tức liên quan