[ GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG TỈ VÕ ĐẠI HỘI LIÊN SERVER]

Thứ 4 ngày 06/05/2020

Giới thiệu các đại hiệp tính năng đặc sắc, tỉ võ đại hội liên server, yêu cầu mở tính năng người chơi phải đặt cấp 50 ngày thứ 8 sẽ mở tính năng

Tỉ võ đại hội sẽ diễn ra 10h sáng thứ 2 và kết vào 22h00 ngày chủ nhật, thời gian kết thúc có bxh sẽ dựa trên điểm số điểm của người chơi, trong thời gian diễn ra tỉ võ người chơi phân phối chiến đấu với người có số điểm tương đương

 chia làm 2 bảng xếp hạng, bảng xếp hạng liên server và bảng xếp hạng server, phần thưởng cũng chia thành 2 loại, liên server và server, hệ thống phân phối được chia theo cụm

Phân phối khiêu chiến tỷ võ

Phần thưởng server

Phần thưởng liên server

Phần thưởng nhận, thức tỉnh đơn đạo cụ thức tỉnh hiệp khách, huyết lệnh thạch đạo cụ dùng để đổi thưởng trong thương thành

ngoài phần thưởng server ra, đại hiệp còn có cơ hội nhận được thưởng từ bxh liên server gồm thức tỉnh đơn huyết lệnh thạch, sủng vật tư chất 18, và đặc

biết là danh hiệu top đặc biệt

TOP 1 : Độc Chiêm Ngao Đầu (Phẩm đỏ)

TOP 2 : Võ Thánh

TOP 3 : Hóa Cảnh

 

Ngoài thưởng server và liên server ra đại hiệp còn nhận được thưởng cá nhân theo mục tiêu của đề ra

 

Đại hiệp có thể tiến hành ủy thác tự đánh

Tin tức liên quan