[Tính Năng Treo Máy]

Thứ 5 ngày 09/04/2020

Người chơi thông quan số trương nhất định trong tính năng treo máy, sẽ mở auto bản đồ, mỗi phút sẽ nhận được thưởng từ auto
Khi offline vẫn nhận được thưởng, thưởng tích lũy nhiều nhất 12h, sử dụng chiến đấu nhanh sẽ tiêu hao 1 thẻ auto nhanh và nhận lợi ích trong 60 phút


Trong thời gian treo auto sẽ có tỷ lệ ra kỳ ngộ, trả lời các câu hỏi trong kỳ ngộ để nhận thưởng giá trị


Bảo tàng : điều chỉnh phần thưởng rơi ngẫu nhiên khi treo máy
Thưởng có thể nhận khi treo máy : EXP, Trang sức, Bạc, Lịch Duyệt


Vào shop để tiêu hao lịch duyệt để đổi các vật phẩm giá trị như KNB hoặc trang sức


Chương treo máy càng cao tỷ lệ nhận thưởng càng cao

Tin tức liên quan