[Thu hồi túi đồ đầy]

Chủ nhật ngày 09/08/2020

Cách thu hồi trang bị nếu túi bị đầy

Bước 1 : Click vào "Thu Hồi"

 

Bước 2 : Chọn những nguyên liệu không cần thiết để thu hồi như "Thu hồi hiệp khách, Thu hồi trang bị, Thu hồi tuyệt chiêu..."

 

 

Cách xem khoảng trống túi đồ click vào icon "Trang bị. tuyệt chiêu. trang sức.." sẽ hiển thị số lượng túi còn trống, nếu đầy sẽ cần phải phân giải

Tin tức liên quan