[Tính Năng Tuyệt Chiêu]

Thứ 5 ngày 09/04/2020

Giới thiệu các huynh tính năng Tuyệt Chiêu đây là 1 trong các tính năng phụ trợ nhân vật giúp người chơi gia tăng lực chiến và thuộc tính cá nhân, mỗi một Tuyệt Chiêu tương đương với các nhân vật, đeo đúng tuyệt chiêu sẽ kích duyên mở các dòng duyên, gia tăng chỉ số


Nội phòng, Ngoại phòng, công kích, HP


Đột phá tuyệt chiêu : Gia tăng thuộc tính chỉ số cơ bản Nội phòng, Ngoại phòng, công kích, HP đột phá càng cao chỉ số dòng thuộc tính càng mạnh


Tiến giai : Tăng phẩm chất tuyệt chiêu và gia tăng thuộc tính cơ bản Nội phòng, Ngoại phòng, công kích, HP đột phá càng cao chỉ số dòng thuộc tính càng mạnh

Tin tức liên quan